Chi tiết tin - Thị trấn Cam Lộ - Cam Lộ

 

Hình ảnh
Video clip
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 1
  • Hôm nay 61
  • Tổng truy cập 140.728

Khai mạc huấn luyện tự vệ khối cơ quan năm 2023

15:15, Thứ Hai, 2-10-2023

Ngày 11/9/2023, Ban Chỉ huy quân sự khối Huyện ủy và UBND huyện Cam Lộ tổ chức khai mạc huấn luyện tự vệ khối cơ quan, tổ chức năm 2023 cho 46 đồng chí thuộc lực lượng tự vệ đến từ cơ quan, đơn vị và các công ty tư nhân trên địa bàn huyện.  

Toàn cảnh lớp huấn luyện

Trong thời gian tham gia huấn luyện, các đồng chí là tự vệ khối cơ quan, tổ chức và các công ty tư nhân sẽ được quán triệt, phổ biến quan điểm của Đảng về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; quan điểm của Đảng về đối tượng, đối tác của cách mạng trong tình hình mới; đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước hiện nay và một số nội dung cơ bản của pháp luật về nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, dự bị động viên và động viên quốc phòng, biên giới quốc gia và an ninh quốc gia, biên phòng và phòng thủ dân sự. Đồng thời, huấn luyện các kỹ thuật, chiến thuật cơ bản về các tư thế, động tác vận động trong chiến đấu; các kỹ thuật, chiến thuật điều lệnh đội ngũ; tìm hiểu quy tắc, tính năng, nguyên lý, cấu tạo, tác dụng của một số loại vũ khí như súng, lựu đạn, chắp nối đồ dùng gây nổ, gói buộc lượng nổ tại thao trường… Trong quá trình huấn luyện, ban tổ chức lớp học tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả các nội dung, chiến thuật theo quy định.

Qua đợt huấn luyện giúp lực lượng tự vệ của các cơ quan, đơn vị được học tập, nghiên cứu, nâng cao hiểu biết về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, kỹ thuật tác chiến cũng như khả năng sẵn sàng chiến đấu. Từ đó, chủ động phối hợp với các lực lượng xử lý tốt các tình huống phức tạp có thể xảy ra trong cơ quan và trên địa bàn. 

Nguyễn Lựu